Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.28
ze dne 21.01.2008

Usnesení k dodatku smlouvy o spolupráci při poskytování služeb osobní asistence

Rada MČ

I. schvaluje uzavření předloženého dodatku č.7 smlouvy o spolupráci při  poskytování služeb osobní asistence uzavřené dne 24.3.2003 se sdružením občanů bezbariérového domu.

II. ukládá starostce Jitce Synkové podepsat dodatek smlouvy v souladu s bodem 1. tohoto usnesení  v návaznosti  na schválení ve smlouvě uvedené výše finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ Praha 17.

Tisk Export článku do PDF