Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 44.8
ze dne 08.10.2008

Usnesení k Dodatku č. 1 PD ZŠ Španielova 1111

Rada MČ

I. projednala  dodatek č. 1 ke smlouvě  o dílo  na zpracování projektové dokumentace „Výměna oken , zateplení ZŠ Španielova 1111“


II. souhlasí s uzavřením dodatku na předmět - odstranění balkónů pav. A, částka 24 000 Kč   bude kompenzována smluvní pokutou


III. ukládá OÚRI ing. Filipové zajistit potřebné , starostce se ukládá podpis dodatku č. 1

Tisk Export článku do PDF