Městská část Praha 17

4. jednání Rady městské části

ze dne 19.12.2018

Usnesení

Us RMČ 000478/2018

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: „Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 – Řepy“

Rada městské části

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

2. projednala

výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek na služby: „Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 – Řepy“.

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

3. schvaluje

nabídku uchazeče: Sadovnický a zahradnický servis s.r.o., Ruzyňská 209/8, 161 00 Praha 6, IČ: 27404862, celková nabídka na 2 roky bez DPH 2 137 143,00Kč , cena s DPH 2 585 943,04Kč s plněním smlouvy do 31. 12. 2020

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

4. zmocňuje

starostku Mgr. J. Synkovou k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy, ve znění schváleném kompetentními osobami

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

Zodpovídá:  Mgr. David Zlatý, Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF