Městská část Praha 17

3. jednání Rady městské části

ze dne 28.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000455/2018

Změny rozpočtu k 30. 11. 2018 - DODATEK II

Rada městské části

1. schvaluje

rozpočtová opatření č. 111 - 114,

2. bere na vědomí

1. rozpočtové opatření č. 115,

2. Úpravu limitu prostředků na platy a na ostatní platby za provedené práce u příspěvkové organizace Centrum sociálně zdravotních služeb,

3. ukládá

Mgr. J. Synkové - starostce městské části

předložit Změny rozpočtu k 30. 11. 2018 - DODATEK II ke schválení a k informaci na nejbližším zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF