Městská část Praha 17

3. jednání Rady městské části

ze dne 28.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000454/2018

Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019 pro Městskou část Praha 17

Rada městské části

1. projednala

návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019 pro Městskou část Praha 17,

2. ukládá

Mgr. J. Synkové - starostce městské části

předložit Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019 pro Městskou část Praha 17 ke schválení na nejbližším zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF