Městská část Praha 17

2. jednání Rady městské části

ze dne 21.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000445/2018

Spolupořádání akce „Zažít Řepy Adventní 2018" a výpůjčka pozemků parc. č. 1767, 1768, 1769 a 2230 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, pro tuto akci

Rada městské části

1. projednala

účast MČ Praha 17 na pořádání kulturně společenské akce „Zažít Řepy Adventní 2018", v termínu 8. prosince 2018 od 11.00 do 19.00 hod., včetně související výpůjčky pozemků parc. č. 1768, 1769 a částí pozemků parc. č. 1767 a 2230 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, pro konání výše uvedené akce,

2. schvaluje

účast MČ Praha 17 na pořádání kulturně společenské akce „Zažít Řepy Adventní 2018", v termínu 8. prosince 2018 od 11.00 do 19.00 hod., a podání žádosti o výpůjčku pozemků parc. č. 1768, 1769 a částí pozemků parc. č. 1767 a 2230 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, pro konání výše uvedené akce,

3. ukládá

vedoucí OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF