Městská část Praha 17

2. jednání Rady městské části

ze dne 21.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000437/2018

Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 36 o vel. 1+k.k. s přísl., v 7. podlaží domu čp. 1099, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s ukončením I. kola výběrového řízení na pronájem obecního bytu  č. 36 o vel. 1+k.k. s přísl., v 7. podlaží domu čp. 1099, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy za minimální nájemné 112 Kč / m2 / měsíc bez služeb. Výběrové řízení bylo zveřejněno od 9. 10. 2018 do 8. 11. 2018 do 15.00 hodin. Došly 3 nabídky,

2. schvaluje

pořadí zájemců: 2, 3,

3. ukládá

vedoucí OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF