Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000308/2019

Rekonstrukce fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Fr. Peřiny - 2.etapa rekonstrukce povrchů hřiště a běžecké dráhy , Socháňová 1139/84, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. projednala

přijetí nabídky na veřejnou zakázku  malého rozsahu na stavební práce ,,Rekonstrukce fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Fr. Peřiny - 2.etapa rekonstrukce povrchů hřiště a běžecké dráhy, Socháňová 1139/84, Praha 6 - Řepy" zadanou dele § 27 písm.b), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle směrnice starostky č.1/2017 o zadávání veřejných zakázek městskou částí Praha 17 

2. rozhodla

o přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ,,Rekonstrukce fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Fr. Peřiny - 2. etapa rekonstrukce povrchů hřiště a běžecké dráhy, Socháňova 1139/84, Praha 6 - Řepy" zadané dle § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

uchazeče : VYSSPA Sport Technology s.r.o., se sídlem Skladová 6, 326 00 Plzeň , IČO : 27967638, DIČ : CZ27967638

Nabídková cena  bez DPH 416.075,23 Kč, sazba 21% 87.375,80 Kč, cena vč.DPH 503.451,03 Kč

Záruční lhůta je 60 měsíců.

Financování z rozpočtu MČ Praha 17.

3. zmocňuje

starostku MČ k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a k podpisu smlouvy o dílo, po schválení kompetentními osobami

4. ukládá

OÚRI zajistí potřebné.

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF