Městská část Praha 17

80. jednání Rady městské části

ze dne 07.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000286/2013

"Zateplení ZŠ Laudova 1024, Praha 6 - Řepy" - dodatek č. 1 k SoD č. 2013/0049

Rada městské části

1. projednala

Uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 2013/00049 z důvodů:

  • Prodloužení termínu dokončení akce do 7. 8. 2013 z klimatických důvodů
  • Zadání dodatečných prací firmě NIKA STAV spol. s r. o. ve výši 856.190,91 Kč s termínem dokončení do 30. 8. 2013 
2. souhlasí
  1. Uzavřením dodatku č. 1 k SoD č. 2013/00049 z důvodů:
  • Prodloužení termínu dokončení akce do 7. 8. 2013 z klimatických důvodů
  • Zadání dodatečných prací firmě NIKA STAV spol. s r.o. ve výši 856.190,91 Kč (tyto práce budou finančně kryty méněpracemi a navýšením rozpočtu o částku 16 988,40 Kč) s termínem dokončení do 30. 8. 2013
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky
  2. Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
  3. Ing. Milena Michlová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF