Městská část Praha 17

20. jednání Rady městské části

ze dne 24.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000269/2019

Přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provozování plavecké školy v bazénu Sportovního centra Řepy "

Rada městské části

1. projednala

hodnocení nabídek k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby dle § 27 odst. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek "Provozování plavecké školy v bazénu Sportovního centra Řepy "

2. schvaluje

přijetí nabídky firmy Maternity care s.r.o., Křivenická 450/21, 181 00 Praha 8, IČ: 29009022 s nabídkovou cenou:    

                 Pronájem            3 500,- bez DPH              4 235,- s DPH   

                 Výuka ZŠ                87,- bez DPH                 100,- s DPH

                 Výuka MŠ               58,- bez DPH                   67,- s DPH

 

3. zplnomocňuje

starostku Mgr. Jitku Synkovou k podpisu smlouvy o poskytování služeb s vybranou firmou.

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury
  zajistit administraci smlouvy k poskytování služeb

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF