Městská část Praha 17

16. jednání Rady městské části

ze dne 03.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000208/2019

„MŠ Bendova 1123/1, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce topného systému“ - přijetí nabídky

Rada městské části

1. projednala

v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané dle § 27 odst. b a § 31  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v otevřeném řízení na zakázku malého rozsahu:

  1. přijetí nabídky uchazeče -  Tempoterm, spol. s r.o.., IČ 42726841
  • nabídková cena bez DPH 4.581.097,88 Kč vč. DPH 5.543.128,43 Kč
  • záruční doba 60 měsíců
  • doba realizace od 1.7.2019 do 18.8.2019
2. rozhodla

 

v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané dle § 27 odst. b a § 31  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v otevřeném řízení na zakázku malého rozsahu:

  1. o přijetí nabídky uchazeče -  Tempoterm, spol. s r.o.., IČ 42726841
  • nabídková cena bez DPH 4.581.097,88 Kč vč. DPH 5.543.128,43 Kč
  • záruční doba 60 měsíců
  • doba realizace od 1.7.2019 do 18.8.2019

 

3. zmocňuje

p. starostku MČ k podpisu:

  1. oznámení o výběru dodavatele
  2. smlouvy o dílo schválené kompetentními osobami
4. ukládá

OÚRI zajistit potřebné

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF