Městská část Praha 17

15. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000190/2019

Smlouva o užívání vozidla mezi Městskou částí Praha 17 a starostkou Městské části Praha 17 paní Mgr. Jitkou Synkovou

Rada městské části

1. projednala

smlouvu o užívání vozidla mezi Městskou částí Praha 17 a starostkou městské části Praha 17 paní Mgr. Jitkou Synkovou z důvodu změny smluvně přiděleného vozidla v souvislosti s inovací vozového parku Městské části Praha 17.

2. schvaluje

uzavření smlouvy o užívání vozidla mezi Městskou částí Praha 17 a starostkou městské části Praha 17 paní Mgr. Jitkou Synkovou z důvodu změny smluvně přiděleného vozidla v souvislosti s inovací vozového parku Městské části Praha 17.

3. zplnomocňuje

místostarostu pana Martina Marka k podpisu smlouvy o užívání vozidla mezi Městskou částí Praha 17 a starostkou městské části Praha 17 paní Mgr. Jitkou Synkovou za Městskou část Praha 17.

4. ukládá

vedoucí Odboru hospodářské správy Úřadu Městské části Praha 17 zabezpečit provozně technické podmínky ke smluvnímu užívání vozidla paní starostkou.

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF