Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000159/2019

Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2019 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17

Rada městské části

1. bere na vědomí

důvodovou zprávu k návrhu rozdělení příspěvku s účelovým určením v roce 2019 příspěvkovým organizacím MČ Praha 17,

2. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

rozdělení příspěvku s účelovým určením v roce 2019 příspěvkovým organizacím MČ Praha 17 dle tabulky č. 1,

Zodpovídá:  Odbor školství a kultury
  zajistí předání podkladů ředitelům příspěvkových organizací
Zodpovídá:  Odbor sociálních věcí
  zajistí předání podkladů řediteli CSZS
Zodpovídá:  Ekonomický odbor
  na vědomí
3. ukládá

Mgr. Jitce Synkové, starostce MČ Praha 17, předložit návrh na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF