Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000150/2013

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka a instalace 17 ks INFO tabulí v MČ Praha 17 - Řepy"

Rada městské části

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu k návrhu vyhlášení výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu "Dodávka a instalace 17ks INFO tabulí v MČ Praha 17 - Řepy.
2. souhlasí
s vypsáním výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu " Dodávka a instalace 17ks INFO tabulí v MČ Praha 17 - Řepy a se složením výběrové komise: p. Martin Marek, RNDr. Milan Svítek, Ing. Katka Havlíčková
3. ukládá

OŽPD zajistit potřebné

 

  1. , Odbor životního prostředí a dopravy
  2. , Ekonomický odbor
    seznámení s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF