Městská část Praha 17

13. jednání Rady městské části

ze dne 24.04.2019

Usnesení

Us RMČ 000149/2019

Stavební úpravy řadového RD Čistovická č.p.239/16, Praha - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s předloženou PD na stavební úpravy řadového RD

2. souhlasí

s návrhem stavebních úprav podle předložené projektové dokumentace z hlediska územního rozvoje

3. ukládá

OÚRI informovat žadatele a odbor výstavy ÚMČ Praha 17

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF