Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000145/2013

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 37 v Žufanově ulici čp. 1093 pronajatému v souvislosti s výkonem povolání

Rada městské části

1. projednala

žádost XXX XXXXXXXXX, nájemce obecního bytu č. 37 o vel. 1+kk v 7. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici pronajatého v souvislosti s výkonem povolání, o prodloužení nájemní smlouvy

2. schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 37 o vel. 1+kk v 7. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, který je pronajat paní XXX XXXXXXXXX v souvislosti s výkonem povolání – referent oddělení matriky odboru občanskosprávního ÚMČ Praha 17, na dobu určitou do 31. 5. 2015

3. ukládá
vydat pokyn k navázání dodatku č.1 k nájemní smlouvě
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF