Městská část Praha 17

46. jednání Rady městské části

ze dne 11.05.2020

Usnesení

Us RMČ 000141/2020

Statut Redakční rady

Rada městské části

1. se seznámila

s předloženým statutem Redakční rady periodika Řepská 17.

2. schvaluje

předložený statut Redakční rady periodika Řepská 17.

3. ukládá

tajemníkovi Redakční rady oznámit členům Redakční rady schválení nového statutu.

Zodpovídá:  Bc. Michaela Linhartová, Redaktorka časopisu a styku s medii

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Poznámka: Ing.arch.Štěpař, Ing. Šimonová)

Tisk Export článku do PDF