Městská část Praha 17

12. jednání Rady městské části

ze dne 08.04.2019

Usnesení

Us RMČ 000140/2019

Program zasedání ZMČ 6 dne 17. 4. 2019

Rada městské části

1. se seznámila

s návrhem programu 6. zasedání ZMČ Praha 17 dne 17. 4. 2019,

2. schvaluje

navržený program 6. zasedání ZMČ Praha 17 dne 17. 4. 2019,

3. ukládá

KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF