Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000133/2013

Rezignace Ing. Moniky Urbanové, MBA na funkci člena Komise pro územní rozvoj

Rada městské části

1. bere na vědomí
písemnou rezignaci Ing. Moniky Urbanové, MBA na funkci člena Komise pro územní rozvoj
  1. , Kancelář starosty
    evidence členů komisí
  2. Milada Srpová, Vedoucí oddělení personálního a platového
    evidence a odměny členů komisí
  3. Ing. Miloslav Tlustý, Odborný pracovník pro investice a veřejné zakázky
    tajemník komise - evidence členů, atd.

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF