Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000132/2013

Novela úplného znění ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU ÚMČ PRAHA 17

Rada městské části

1. schvaluje
předložené znění Organizačního řádu ÚMČ Praha 17 s účinností od 1.6.2013.
2. ukládá
tajemníkovi ÚMČ zabezpečit příslušné kroky k aplikaci.
  1. Ing. Lubomír Němejc, Tajemník úřadu Termín: 24.05.2013

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF