Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000121/2013

„Rekonstrukce vytápění - ZŠ Laudova, č.p. 1024, Praha 6 – Řepy“ – zpracování projektové dokumentace

Rada městské části

1. projednala

vypsání výzvy dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu – dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce vytápění - ZŠ Laudova, č.p. 1024, Praha 6 – Řepy“ a dále vč. autorského dozoru.

2. souhlasí

s vypsáním výzvy dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu – dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce vytápění - ZŠ Laudova, č.p. 1024, Praha 6 – Řepy“ a dále vč. autorského dozoru.

3. ukládá

OÚRI zajistit potřebné, p. starostce podpis výzvy

  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky
  2. Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
  3. Ing. Milena Michlová, Vedoucí odboru ekonomického
    na vědomí

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF