Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000119/2013

Zateplení MŠ Španielova 1316, Praha 6 - Řepy 1. Vyloučení 3 uchazečů o veřejnou zakázku 2. Přijetí nabídky veřejné zakázky na stavební práce

Rada městské části

1. projednala

- vyloučení 3 uchazečů o veřejnou zakázku

- přijetí nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce, zadané podle §38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve zjednodušeném podlimitním řízení

SAWY group a.s. (Vinohradská 1210/60, 130 00 Praha 3, IČ 25749153).

Nabídková cena bez DPH 3.101.108,00 Kč, vč. DPH 3.752.341,00 Kč, doba provádění 37 dní, záruční doba 72 měsíců.

financování akce z rozpočtu MČ Praha 17.

2. souhlasí

- vyloučení 3 uchazečů o veřejnou zakázku

- přijetí nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce, zadané podle §38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve zjednodušeném podlimitním řízení

SAWY group a.s. (Vinohradská 1210/60, 130 00 Praha 3, IČ 25749153).

Nabídková cena bez DPH 3.101.108,00 Kč, vč. DPH 3.752.341,00 Kč, doba provádění 37 dní, záruční doba 72 měsíců.

financování akce z rozpočtu MČ Praha 17.

3. ukládá

OÚRI zajistit potřebné, starostce podpisy rozhodnutí o vyloučení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, smlouvy o dílo (po schválení kompetentními osobami).

  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky
  2. Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
  3. Ing. Milena Michlová, Vedoucí odboru ekonomického
    seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF