Městská část Praha 17

11. jednání Rady městské části

ze dne 27.03.2019

Usnesení

Us RMČ 000115/2019

Změny rozpočtu k 31. 3. 2019 - DODATEK II

Rada městské části

1. schvaluje

rozpočtové opatření č. 13

2. ukládá

Mgr. J. Synkové - starostce městské části

předložit Změny rozpočtu k 31. 3. 2019 - DODATEK II k informaci na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF