Městská část Praha 17

5. jednání Rady městské části

ze dne 07.01.2019

Usnesení

Us RMČ 000002/2019

Stavba nazvaná "Bytový dům Adam", Karlovarská 427/101 na pozemku č.parc. 1361/1 k.ú. Řepy v Praze - Řepích

Rada městské části

1. se seznámila

s koncepční studií na stavbu nazvanou "Bytový dům Adam", Karlovarská 427/101 na pozemku č.parc. 1361/1 k.ú. Řepy v Praze - Řepích

2. souhlasí

s navrženým stavebním záměrem dle předložené koncepční studie zpracované Ing. arch. Evou Eisenreichovou (10/2018)

3. ukládá

OÚRI informovat žadatele

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF