Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 76.4
ze dne 11.11.2009

ke změně trasy, zastávek a provozních parametrů linek PID

Rada MČ

I. PROJEDNALA
předložené materiály firmy ROPID na změnu trasy, zastávek a provozních parametrů linek PID (linka 4, 16 ve vztahu k MČ P17)

II. SOUHLASÍ
s navrženou změnou trasy, zastávek a provozních parametrů linek PID (linka 4, 16 ve vztahu k MČ P17)

III. UKLÁDÁ
KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF