Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.3
ze dne 23.11.2011

ke změnám rozpočtu k 30. 11. 2011

Rada MČ

I. SCHVALUJE
rozpočtová opatření č. 80 - 92

II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 30. 11. 2011 ke schválení a k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 14. 12. 2011

Tisk Export článku do PDF