Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 96.22
ze dne 25.08.2010

ke stanovisku Krajského ředitelství PČR hl. m. Prahy k návrhu smlouvy o nájmu bytu o vel. 2+kk s přísl. v 1. podlaží domu čp. 1094 v Žufanově ul., Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
se stanoviskem Krajského ředitelství PČR hl. m. Prahy k návrhu smlouvy o nájmu bytu o vel. 2+kk s přísl. v 1. podlaží domu čp. 1094 v ul. Žufanova, Praha 6 – Řepy

II. REVOKUJE
usnesení RMČ č. 87.26 ze dne 28. 4. 2010 a usnesení ZMČ č. 27.28 ze dne 19. 5. 2010

III. SCHVALUJE
pronájem služebního bytu o vel. 2+kk s přísl. v 1. podlaží domu čp. 1094 v Žufanově ulici panu XY, Kovářov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy a bude zaměstnancem Obvodního ředitelství Policie Praha I, místní odd. Řepy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nájemní smlouvy a zakomponovat do nájemní smlouvy ustanovení, týkající se povinnosti nájemníka informovat MČ Praha 17 o ukončení služebního poměru u Policie České republiky.

Tisk Export článku do PDF