Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.6
ze dne 10.10.2011

ke smlouvě o provedení stavby „Hasičské zbrojnice Praha 17 – Řepy“ - souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou

Rada MČ

I. PROJEDNALA
uzavření Smluv o provedení stavby „Hasičské zbrojnice Praha 17 – Řepy“ - souhlas vlastníků pozemků parc. č. 254, 262/1, 262/4, 313/1, 343/2, 1431/1, 1431/6, k. ú. Řepy, dotčených stavbou

II. SOUHLASÍ
s uzavřením Smluv o provedení stavby „Hasičská zbrojnice Praha 17 – Řepy“ souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou, pro potřeby stavebního řízení

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpisy Smluv o provedení stavby

Tisk Export článku do PDF