Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.19
ze dne 10.10.2011

ke směně části pozemků parc. č. 1142/784 (správa MČ Praha 17) za pozemky parc. č. 1142/615 a 1142/786 (vlastnictví soukromé osoby), vše v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
směnu části pozemku parc. č. 1142/784 o výměře 190 m2 ve správě MČ Praha 17 za pozemky parc. č. 1142/615 a 1142/786 o celkové výměře 190 m2, které jsou ve vlastnictví soukromé osoby, všechny v k. ú. Řepy

II. SCHVALUJE
směnu části pozemku parc. č. 1142/784 o výměře 190 m2 z celkové výměry 598 m2 ve správě MČ Praha 17 za pozemky parc. č. 1142/615 o výměře 133 m2 a 1142/786 o výměře 57 m2 (celkem 190 m2) ve vlastnictví soukromé osoby, všechny v k. ú. Řepy. Náklady spojené se směnou pozemků (GP, vklad na KN, VBř) půjdou k tíži MČ Praha 17

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit směnu shora uvedených pozemků na nejbližší jednání ZMČ

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o budoucí směnné smlouvě a následně směnnou smlouvu

Tisk Export článku do PDF