ke schválení daru pro MŠ Laudova se spec. třídami, Praha 6 – Řepy, Laudova 3/1030

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.11
ze dne

ke schválení daru pro MŠ Laudova se spec. třídami, Praha 6 – Řepy, Laudova 3/1030

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
žádost ředitelky MŠ Laudova se spec. třídami, Laudova 3/1030, Praha 6 – Řepy o schválení přijetí sponzorských darů

II. SCHVALUJE
přijetí peněžitých darů  na vnitřní vybavení MŠ Laudova se spec. třídami ve složení:
č. 1 - 4 200, - Kč - fa. Lighway, č. 2 - 4 200, - Kč - p. Myslíková,
č. 3 - 10 000, - Kč - Karel Myslík, č. 4 - 5 000, - Kč - fa. Hyjánek