Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.17
ze dne 26.10.2009

ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení „Stavební úprava panelového domu ul. Vondroušova čp. 1193 - 1198, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení veřejné zakázky „Stavební úprava panelového domu ul. Vondroušova čp. 1193 - 1198, Praha 6 – Řepy“

II. SOUHLASÍ
se složením komise dle přílohy usnesení 

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis jmenování složení komise

Tisk Export článku do PDF