Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 76.29
ze dne 11.11.2009

k žádosti Společenství vlastníků pro dům Španielova 1277 - 1283, Španielova 1283/22, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s převodem finančních prostředků z fondu oprav na účet Společenství vlastníků pro dům Španielova 1277 - 1283, se sídlem Španielova 1283/22, Praha 6 - Řepy výši 1 200 000,- Kč

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru - informovat p. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s r.o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF