Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.16
ze dne 10.02.2010

k žádosti Společenství Laudova 1025 - 1027, Laudova 1026, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s převodem finančních prostředků z fondu oprav na účet Společenství Laudova 1025 - 1027, se sídlem Laudova 1026, Praha 6 - Řepy ve výši 200 000,- Kč

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru - informovat p. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s r.o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF