Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.29
ze dne 17.03.2011

k žádosti paní XY, Žufanova 1095 o odslužebnění bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, Žufanova 1095 o odslužebnění bytu o vel. 2+kk v 7. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici

II. NESCHVALUJE
žádost o odslužebnění bytu vzhledem k tomu, že Zásady postupu při pronájmu obecních bytů za nájemné dle zákona č. 107/2006 Sb. v m. č. Praha 17 možnost odslužebnění bytu neuvádějí

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM odpovědět žadatelce ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF