Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 97.12
ze dne 08.09.2010

k žádosti paní XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L, Jiránkova čp. 1135, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, bytem Jiránkova 1135, Praha 6 – Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L s přísl. v 9. patře, tj. 10. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na dceru XY, která s ní žije ve společné domácnosti

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě – dohodě o užívání k  bytu o vel. 3+1/L. s přísl. v 9. patře, tj. 10. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici, Praha 6 – Řepy, o vzniku společného nájmu bytu paní XY s paní XY za podmínek stávající nájemní smlouvy – dohody o užívání bytu

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF