Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.37
ze dne 13.06.2011

k žádosti paní XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k., Makovského čp. 1225, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, bytem Makovského 1225, Praha 6 – Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 1. patře, tj. 2. podlaží domu čp. 1225 v Makovského ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na vnuka XY, který s ní žije ve společné domácnosti.
    
II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE  
schválit uzavření dodatku č. 1 k platné nájemní smlouvě  k  bytu  o vel. 2+k.k. s přísl. v 1. patře, tj. 2. podlaží domu čp. 1225 v Makovského ulici, Praha 6 – Řepy, o vzniku společného nájmu bytu paní XY s panem XY. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu ze dne 13. 1. 2010 beze změn.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF