Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.22
ze dne 05.12.2011

k žádosti paní XY, Galandova 1241, Praha 6 – Řepy o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení k byt. jednotce č. 1241/XY o velikosti 2+k.k., v 10. podlaží domu čp. 1241, Galandova ulice, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, Galandova 1241, Praha 6 – Řepy o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení za byt. jednotku č. 1241/XY o velikosti 2+k.k., v 10. podlaží domu čp. 1241, Galandova ulice,  Praha 6 – Řepy.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit uzavření splátkové dohody paní XY, bytem Galandova 1241 s MČ Praha 17 k byt. jednotce 1241/28, formou exekutorského – notářského zápisu  dle zásad vymáhání pohledávek z dlužného nájemného za nájemci bytů ve vlastnictví Městské části Praha 17 schválených na ZMČ P-17 dne 2. 11. 2011 a ponechat paní XY bydlet ve stávajícím bytě - byt. jednotce č. 1241/XY v domě čp. 1241 bez nájemní smlouvy. Podmínkou je řádné hrazení nájemného a splátek dle splátkové dohody. V případě porušení splátkové dohody nebo nehrazení nájemného bude MČ Praha 17 požadovat vyklizení byt. jednotky č. 1241/XY podáním návrhu na exekuční vyklizení předmětné bytové jednotky.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit bod II. na jednání ZMČ dne 14. 12. 2011

Tisk Export článku do PDF