Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.40
ze dne 11.04.2011

k žádosti paní XY, bytem Vondroušova čp. 1195, Praha 6 – Řepy o splátkový kalendář a pozastavení výpovědi z nájmu bytu o vel. 1+k.k. ve 4. podlaží domu čp. 1195, Vondroušova ulice, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, nájemkyně bytu o vel. 1+k.k. ve 4. podlaží domu čp. 1195 ve Vondroušově ulici, Praha 6 – Řepy o splátkový kalendář a pozastavení výpovědi z nájmu předmětného bytu.

II. NESCHVALUJE
zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu o vel. 1+k.k. ve 4. podlaží domu čp. 1195 ve Vondroušově ulici, Praha 6 – Řepy.

III. SCHVALUJE
ponechat bydlet paní XY v bytě o vel. 1+k.k. ve 4. podlaží domu čp. 1195 Vondroušova ulice v Praze 6 – Řepy bez nájemní smlouvy za podmínky uzavření splátkové dohody, a že nevznikne nový dluh. V opačném případě podat žalobu na vyklizení předmětného bytu proti výše jmenované. V případě úplného doplacení dluhu má paní XY možnost, nevzniknou-li jí nové dluhy, požádat o uzavření nové nájemní smlouvy na předmětný byt.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF