Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 7.2
ze dne 24.01.2011

k žádosti paní XY a paní XY o převod pronájmu nebytového prostoru č. 1223.1 Makovského čp. 1223 ze společnosti IMMUNO-FLOW na společnost SANITATUM a žádost o pronájem předmětného prostoru na dobu určitou 5 let s přednostním nárokem na prodloužení doby nájmu na dalších 5 let; k revokaci usnesení RMČ č. 3.27 o pronájmu nebytového prostoru č. 1223.1 v Makovského čp. 1223 za účelem zřízení lékárny

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, jednatelky společnosti SANITATUM, s.r.o. a paní XY, jednatelky společnosti IMMUNO-FLOW, s.r.o., o převod pronájmu nebytového prostoru č. 1223.1 v Makovského čp. 1223, ze společnosti IMMUNO-FLOW, s.r.o., na společnost SANITATUM, s. r. o., včetně souhlasu s umístění sídla firmy SANITATUM, s. r. o., na výše uvedené adrese

II. PROJEDNALA
žádost paní XY, jednatelky společnosti SANITATUM s. r. o. o uzavření nájemní smlouvy na dobu 5 let s přednostním nárokem na prodloužení doby nájmu na dalších 5 let

III. PROJEDNALA
revokaci usnesení RMČ č. 3.27 o pronájmu nebytového prostoru č. 1223.1 v Makovského čp. 1223 za účelem zřízení lékárny.

IV. SCHVALUJE
žádost paní XY, jednatelky společnosti SANITATUM, s. r. o. a paní XY, jednatelky společnosti IMMUNO-FLOW, s. r. o., o převod pronájmu nebytového prostoru č. 1223.1 v Makovského čp. 1223, ze společnosti IMMUNO-FLOW, s. r. o., na společnost SANITATUM, s. r. o., včetně umístění sídla firmy SANITATUM, s. r. o., na výše uvedené adrese

V. SCHVALUJE
žádost paní XY, jednatelky společnosti SANITATUM s. r. o. o uzavření nájemní smlouvy na dobu 5 let s přednostním nárokem na prodloužení doby nájmu na dalších 5 let

VI. SCHVALUJE
revokaci usnesení RMČ č. 3.27 o pronájmu nebytového prostoru č. 1223.1 v Makovského čp. 1223 za účelem zřízení lékárny.

VII. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat OPTIMIS s. r. o. pokyn k podpisu nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF