Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 80.28
ze dne 18.01.2010

k žádosti paní a pana XY, Nevanova čp. 1051 o prodloužení nájemní smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní a pana XY, nájemců bytu o vel. 1+kk ve 4. podlaží domu čp. 1051 v Nevanově ulici, o prodloužení nájemní smlouvy

II. NESCHVALUJE
prodloužení nájemní smlouvy

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyzvat manžele XY k vrácení bytu

Tisk Export článku do PDF