Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.12
ze dne 17.03.2011

k žádosti o účelový finanční příspěvek ke krytí části nákladů spojených se zateplením fasády pro Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1161 – 1166 se sídlem Vondroušova 1161, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. SCHVALUJE
pro Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1161 - 1166 se sídlem Vondroušova 1161, Praha 6 finanční příspěvek na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády ve výši 2 216 450, - Kč dle „Zásad pro poskytování účelového finančního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken“

II. SCHVALUJE,
aby finanční příspěvek ve výši 2 216 450,- Kč byl poskytnut z fondu obnovy majetku městské části a to na základě rozpočtového opatření, v rámci úprav rozpočtu roku 2011, provedeného v březnu 2011

III. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru

-    postupovat dle bodu I. tohoto usnesení
-    uzavřít Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 mezi městskou částí Praha 17 a Společenstvím vlastníků pro dům Vondroušova 1161 - 1166 se sídlem Vondroušova 1161, Praha 6
-    na základě podepsané Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 mezi městskou částí Praha 17 a Společenstvím vlastníků pro dům Vondroušova 1161 - 1166 se sídlem Vondroušova 1161, Praha 6 provést převod finančních prostředků ve výši 2 216 450, - Kč z účtu městské části Praha 17 na účet Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1161-1166 se sídlem Vondroušova 1161, Praha 6

IV. ZMOCŇUJE
starostku městské části Bc. Jitku Synkovou k podepsání Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17, která bude uzavřena mezi městskou částí Praha 17, Žalanského 291, Praha 6 a Společenstvím vlastníků pro dům Vondroušova 1161 - 1166 se sídlem Vondroušova 1161, Praha 6

Tisk Export článku do PDF