Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 3.16
ze dne 06.12.2010

k žádosti o souhlas k uzavření smlouvy o podnájmu dvou místnosti v budově Socháňova čp. 1221, Praha 6 – Řepy mezi Centrem sociálně zdravotních služeb – nájemcem nebytových prostor a občanským sdružením Rodinné centrum Praha, se sídlem Thákurova 3, 10000 Praha 6

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost Centra sociálně zdravotních služeb (CSZS), nájemce nebytových prostor v objektu Socháňova čp. 1221, Praha 6 – Řepy o souhlas k uzavření smlouvy o podnájmu 2 místností v budově nebytového prostoru sociálně zdravotních služeb v objektu Socháňova čp. 1221, Praha 6 - Řepy s občanským sdružením Rodinné centrum Praha, se sídlem Thákurova 3, 10000 Praha 6

II. SCHVALUJE
uzavření smlouvy o podnájmu dvou místnosti v budově Socháňova čp. 1221, Praha 6 - Řepy mezi Centrem sociálně zdravotních služeb a občanským sdružením Rodinné centrum Praha, se sídlem Thákurova 3, 10000 Praha 6. Činnost občanského sdružení nebude narušovat činnost CSZS. Podnájemní smlouvu s občanským sdružením Rodinné centrum uzavře CSZS, Bendova 1121/5, Praha 6 - Řepy, zastoupené PhDr. Jindřichem Kadlecem, ředitelem CSZS a poté její kopii zašle na vědomí OSOM a správní firmě Optimis, Bendova 1121, Praha 6 - Řepy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu odboru OSOM vyrozumět ředitele CSZS, PhDr. Jindřicha Kadlece o souhlasu k uzavření podnájemní smlouvy a o zaslání její kopie na vědomí OSOM

Tisk Export článku do PDF