Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.4
ze dne 02.06.2010

k žádosti o příspěvek pro žáka na dopravu na mezinárodní akci

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s žádostí o příspěvek pro žáka na zahraniční studijní pobyt

II. SCHVALUJE
poskytnutí příspěvku ve výši 15 000,- Kč z finanční rezervy schváleného rozpočtu na rok 2010

III. UKLÁDÁ
OŠK informovat rodiče žáka a ZŠ Pod Marjánkou

Tisk Export článku do PDF