Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 72.6
ze dne 14.09.2009

k žádosti o odkup projektové dokumentace Galandova 1232 - 1234

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost společenství vlastníků o odkup projektové dokumentace na rekonstrukci domu Galandova 1232 – 1234, Praha - Řepy

II. SOUHLASÍ
s poskytnutím projektové dokumentace za cenu, za kterou byla tato projektová dokumentace pořízena

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné

Tisk Export článku do PDF