Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 76.1
ze dne 11.11.2009

k žádosti o jednorázovou finanční podporu OS Klub Kolečko

Rada MČ

I. PROJEDNALA
předloženou žádost o jednorázovou finanční podporu OS Klub Kolečko

II. SOUHLASÍ
s poskytnutím finanční podpory 

III. UKLÁDÁ
KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF