Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.51
ze dne 14.04.2010

k žádosti o finanční příspěvek pro Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost o finanční příspěvek pro Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

II. NESOUHLASÍ
s poskytnutím finančního příspěvku na úhradu organizačních nákladů odborné konference

III. UKLÁDÁ
KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF