Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 79.10
ze dne 06.01.2010

k vypsání výzvy na dopracování projektové dokumentace „MŠ Španielova 1316, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy na dopracování projektové dokumentace „MŠ Španielova 1316, Praha 6 – Řepy“

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy na dopracování projektové dokumentace „MŠ Španielova 1316, Praha 6 – Řepy z důvodu umístění fotovoltaické elektrárny“.

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF