Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.18
ze dne 28.04.2010

k výpovědi nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 301 v přízemí domu čp. 1144 ul. Makovského, Praha – Řepy z důvodu znemožnění přístupu do provozovny

Rada MČ

I. PROJEDNALA
výpověď nájemní smlouvy ke dni 31. 3. 2010 k nebytovému prostoru č. 301 v přízemí domu čp. 1144 ul. Makovského, Praha – Řepy z důvodu znemožnění přístupu do provozovny nájemce pana XY

II. SCHVALUJE
výpověď nájemní smlouvy k 31. 3. 2010 k nebytovému prostoru č. 301 v přízemí domu čp. 1144 ul. Makovského, Praha – Řepy z důvodu znemožnění přístupu do provozovny nájemce pana XY s tím, že nebytový prostor bude vyklizen a vrácen do 30. 4. 2010. Nájem za měsíc duben nebude požadován  

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele a Optimis, s. r. o. s usnesením RMČ

Tisk Export článku do PDF