Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.7
ze dne 14.04.2010

k vyhodnocení výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby “Jarní úklid v Praze - Řepích” – výběr dodavatele

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadanou dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů malého rozsahu na služby “Jarní úklid v Praze - Řepích”

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky firmy EUROSPEED czech s. r. o., Praha 3, Vinohradská 2396/184, PSČ 13000 IC: 27227588. Nabídková cena 109 872, - Kč.

III. UKLÁDÁ
KTA zabezpečit příslušné úkony, starostce se ukládá podpis rozhodnutí a příslušné smlouvy

Tisk Export článku do PDF