Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.37
ze dne 23.11.2011

k výběrovému řízení „Rekonstrukce volných bytů“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
provedení rekonstrukce max. 5 bytových jader volných bytů ve vlastnictví MČ Praha 17

II. SCHVALUJE
vypracování zadávací dokumentace a vypsání výběrového řízení na rekonstrukci max. 5 bytových jader volných bytů ve vlastnictví MČ

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF